İstek Listesi

Alışveriş Sepeti

Şartlar ve Koşullar

Bu şartlar ve koşullar (“Şartlar”, “Sözleşme”) Seed Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Seed”, “biz” veya “şirket”) ile sizin (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) arasındadır. Bu Anlaşma, ydyazilim.com web sitesinin ve ürün veya hizmetlerinin (toplu olarak “Web Sitesi” veya “Hizmetler”) kullanımının genel şartlarını ve koşullarını belirtmektedir.

Hesaplar ve Üyelik

Bu web sitesini kullanabilmek için en az 13 yaşında olmalısınız. Bu Web Sitesini kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 13 yaşında olduğunuzu beyan etmektesiniz. Web sitesinde bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz ve hesabın altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Herhangi bir türden yanlış iletişim bilgilerinin sağlanması, hesabınızın feshine yol açabilir. Hesabınızın yetkisiz kullanımından veya diğer güvenlik ihlallerinden hemen bizi haberdar etmelisiniz. Bu tür eylemler veya ihmaller sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar da dahil olmak üzere, tarafınızdan herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi, davranış veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğiliminde olduğunu tespit edersek hesabınızı (veya herhangi bir kısmını) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz. Hesabınızı yukarıdaki nedenlerden dolayı sildiysek, Hizmetlerimiz için yeniden kaydolamazsınız. Daha fazla kayıt olmasını önlemek için e-posta adresinizi ve İnternet protokolü adresinizi engelleyebiliriz.

Fatura ve Ödemeler

Tüm ücret veya masrafları, bir ücret veya ücretin ödenmesi ve ödenmesi gereken tarihte geçerli olan ücretler, ücretler ve faturalandırma koşullarına uygun olarak hesabınızla ödersiniz. Satın alma işleminiz yüksek riskli bir işlem oluşturuyorsa, bize fotoğraflı kimliğinizin bir kopyasını ve muhtemelen son kullanılan banka ekstresinin bir kopyasını göndermeniz gerekebilir. Ürün ve ürün fiyatlandırmasını istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Ayrıca, bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Şahsi karar verme yetkimiz dahilinde, kişi başı, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabını, aynı kredi kartını ve/veya aynı faturalandırma ve/veya gönderim adresini kullanarak verilen siparişleri de içerebilir. Siparişte değişiklik yapmamız veya iptal etmemiz durumunda, siparişin verildiği tarihte verilmiş olan e-posta ve/veya fatura adresi/telefon numarası ile iletişime geçerek sizi bilgilendirmeyi deneyebiliriz.

Bilginin Doğruluğu

Bazen, web sitesinde promosyonlar ve teklifler ile ilgili yazım hataları, yanlışlıklar veya ihmaller içeren bilgiler bulunabilir. Önceden bildirimde bulunmadan (siparişinizi verdikten sonra dahil olmak üzere) herhangi bir zamanda, web sitesi veya ilgili herhangi bir hizmet ile ilgili herhangi bir bilginin yanlış olması durumunda, herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme, bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme hakkımızı saklı tutarız. Web sitesinde, yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, fiyatlandırma bilgileri de dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bilgileri güncelleme, düzeltme veya açıklığa kavuşturma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Web sitesinde veya ilgili herhangi bir hizmette yer alan tüm bilgilerin değiştirildiğini veya güncellendiğini belirtmek için web sitesinde herhangi bir güncelleme veya yenileme tarihi uygulanmamalıdır.

Yedekler

Web sitesinde bulunan içeriğin sorumluluğu biz değiliz. Hiçbir durumda, herhangi bir içerik kaybından sorumlu tutulmayacağız. İçeriğinizin uygun şekilde yedeklenmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Yukarıda belirtilenlere rağmen, bazı durumlarda ve belirli durumlarda, kesinlikle hiçbir zorunluluk olmaksızın, kendi verileriniz için verileri yedekleyebileceğimiz belirli bir tarih ve saat itibariyle silinmiş verilerinizin bir kısmını veya tamamını geri yükleyebiliriz. İhtiyacınız olan verilerin mevcut olacağını garanti etmiyoruz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu web sitesi başka web sitelerine bağlı olsa da, burada özellikle belirtilmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir bağlantılı web sitesiyle herhangi bir onay, ilişkilendirme, sponsorluk, destek veya bağlılık anlamına gelmez. İncelemekten veya değerlendirmekten sorumlu değiliz ve herhangi bir işletme veya birey veya onların web sitelerinin içeriğinin tekliflerini garanti etmiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla eriştiğiniz herhangi bir web sitesinin yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelisiniz. Başka bir site dışı web sitesine bağlanma riski size aittir.

Reklamlar

Web sitesinin kullanımı sırasında, mallarını veya hizmetlerini web sitesi aracılığıyla gösteren reklamcıların veya sponsorların promosyonlarına katılabilir veya sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu tür faaliyetler ve bu tür faaliyetlerle ilgili tüm şartlar, koşullar, garantiler veya temsiller, yalnızca sizin ve geçerli üçüncü taraf arasındadır. Sizin ve bu üçüncü şahıslar arasındaki herhangi bir yazışma, satın alma veya promosyon için hiçbir sorumluluk, yükümlülük veya sorumluluk taşıyamayacağız.

Yasaklanmış Kullanımları

Sözleşmede belirtilen diğer koşullara ek olarak, web sitesini veya içeriğini kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir hukuka aykırı amaç için; (b) başkalarının hukuka aykırı fiillere katılmalarını veya katılmalarını talep etmek; (c) uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemelerini, kurallarını, yasalarını veya yerel yönetmeliklerini ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek; (e) cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engelilik temelinde taciz etmek, kötüye kullanmak, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, aşağılamak, sindirmek veya ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Hizmetin veya herhangi bir ilgili web sitesinin, diğer web sitelerinin veya internet'in işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanılabilecek virüsleri veya diğer kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl veya scrape kullanmak; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için kullanmak; (k) hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya internet'in güvenlik özelliklerini engellemek. Yasaklı kullanımların herhangi birini ihlal ettiği için hizmet'i veya ilgili herhangi bir web sitesini kullanımınızı sona erdirme hakkımızı saklı tutarız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitemiz veya hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, Seed’e veya Seed lisans sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Web sitemiz veya hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmanız, herhangi bir Seed veya üçüncü şahıs ticari markalarını yeniden üretme veya kullanma hakkı vermez.

Garanti Reddi

Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanımınızın yalnızca kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Böyle bir hizmetin “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu” temelinde sunulduğunu kabul edersiniz. Ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ister açık ister örtülü olsun, her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz; Hizmetin kullanımından veya Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğinden veya Hizmetteki kusurların düzeltilmesinden elde edilebilecek sonuçlar konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz. Hizmet kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin kendi takdirine bağlı olarak yapıldığını ve bilgisayar sisteminizdeki herhangi bir hasardan veya veriden kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Bu tür malzemelerin ve/veya verilerin indirilmesi, hizmet yoluyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya hizmet veya hizmet aracılığıyla yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir garanti vermeyiz. Tarafımızdan veya Hizmet aracılığıyla tarafınızca elde edilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti yaratmayacaktır.

Bölünebilirlik

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya hükmünün, yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, tarafların, geri kalan hükümlerinin veya bölümlerinin, işbu konu ve bu tür tüm geri kalan hükümler ya da bölümleri, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Tartışmalı Karar

İşbu anlaşmanın oluşumu, yorumu ve performansı ile bunlardan doğan her türlü uyuşmazlık, ihtilaf ya da hukuk seçimi ile ilgili kurallarına ve geçerli olduğu ölçüde geçerli olan yasalara bakılmaksızın, Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu konuyla ilgili eylemlerin münhasır yargı yetkisi ve yeri, Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır ve siz de bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olursunuz.

Değişiklikler

Bu sözleşmenin veya web sitesi veya hizmetlerle ilgili politikalarının, bu anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunu web sitesinde yayınladıktan sonra herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yaptığımız zaman, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi güncelleyeceğiz. Bu değişikliklerden sonra web sitesinin sürekli kullanımı, bu tür değişikliklere rıza gösterecektir.

Bu Şartların Kabulü

Bu sözleşmeyi okuduğunuzu, tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web sitesi veya hizmetlerini kullanarak, bu sözleşmeye bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, web sitesi ve hizmetlerini kullanmaya veya bunlara erişmeye yetkili değilsiniz.

Bize Ulaşın

Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.